از ھﯿﺒﺘﺖ ﺧﻮف ﻣﺤﻀﻢ، از رﺣﻤﺘﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ( حافظ ایمانی ) - دوشنبه 16 تير 1393
مزامیر ضمیرت را پری‌خوانان نمی خوانند ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
در باغچه جان رویید در باغ نشیمن کن ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
تطاول می کند زلفت ، عجب خطی... عجب مویی( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
بسم الّه ای تو نقطه‌ی آغازِ نام عشق( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
پر از هوی شبانی كه پر از معنای مولاناست( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
الحمدُ لِلّهِ ا لّذ ی پر نور شد ارض و سما( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
من شبی پر از برفم ... آفتابِ نورت کو ؟( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
علی امیرِ مظفّر که گشت دورِ پیمبر( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
خبر نبود و نباشد خبر مپرس ز مستان( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
با لهجه ی داوود بر تخت سلیمان خند ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
معشوقه ای جنون ! حالی به حالی ام( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
چه روی باد بنشينم كه گيسويی برافشانی( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
هلا هلا خمار من ! شراب تلخ و تیز شو ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
دف دف ددف دددف ... دف دف ددف دددف ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
آی آهای اونکه دلت تنگ و گرفته اس مث من ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
مثلثی كه پدر يا روح ، مثلثی كه پسر دارد؛( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
باد به لرزآمد و مجنون تنم بید شد( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
ای تاكستان‌هايت سرمستان از هوشياری دورم كن ( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
تا دستگیر جان دل افشان ما تویی( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
در صورت هر گل چشمی است، کان چشم( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
گفتند : شمعی فروزان گفتیم : پروانه به به( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
به شاخه های درختان شکوفه بار مبارک( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
تو غربت غربا را خودت غریب ترینی( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
بزن ای زخمی بربط نواز ای چنگی مجنون( حافظ ایمانی ) - يکشنبه 14 مهر 1392
من در سماع ناله ی الله ِ دوزخم( حافظ ایمانی ) - شنبه 13 مهر 1392
حالت تند تو در آینه آهی قرمز( حافظ ایمانی ) - شنبه 13 مهر 1392
نسیم منتشر از عطر و بوی زلف بهار است( حافظ ایمانی ) - شنبه 13 مهر 1392
خواهی خبر دهمت ... دنیای بی خبری ست ( حافظ ایمانی ) - شنبه 13 مهر 1392
من از می زادگانم ، جدّ من انگور عرفانی ست ( حافظ ایمانی ) - شنبه 13 مهر 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد