تبلیغات اینترنتیclose
شبان کوه موسی ام ... بی گَله و بی گِله( حافظ ایمانی )
پیچک ( حافظ ایمانی )
شعر و ادب پارسی

حافظ ایمانینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 10 مهر 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

  

 ابوالحسن خرقانی فرمود :

          قبله بر پنج قِسم بُوَد  ...

          نخست کعبه : قبله ی مومنان

          بیت المعمور : قبله ی فرشتگان

          عرش : قبله ی دعا گویان

          حق : قبله ی جوانمردان و دوستان

           و اما قلب قبله ی خاصان است ...

 

 **

          شبان کوه موسی ام ... بی گَله و بی گِله

          قصیدتی بگو ! بخوان ! بی صلت و بی صله

           عزیز مصر عصمتم  ... بی حَرم و بی هِرم

          شهید بلخ غربتم ... سلسله در سلسله

           قفل تغافل بگشا ...  قاف مقفای من !

          فارغ از این دل شده ای  ... غافل از این قافله ...

           تشنه ی خون من شدی ...  ای صنما ای صنم !

          با من دل یکدله کن  ! با من دل یکدله !

          مناسک تنم شدی ... گوش بده ! گوش کن !

         توات شدم ... منم شدی ... ای سر پر حوصله

           وضوی خون ... اذان جان ... قبله ی قلب الیقین !

          نماز واجبُ القضا ... مستحب نافله !

           صراط مستقیم من ! کوس اناالحق بزن !

          تناسخ قدیم من ... طی کن این فاصله !

           مشرق آتش شده ای ... زلف مشوش مکن !

          جام بلا کش شده یارم ... هله ! مستان هله !

           چهل چهله چهچهه ... چهچهه چل چله شد !

          چله به چله ...  چه به چه ...  چهچهه ی چلچله

           وَل وَل وَل ... هروله کن ! کِل کِل کِل ... کِل بکش !

          کل بکش و ولوله کن ! کل بکش و هلهله !

           سوره ی زلزال شدم ... زلف ! اذا زلزلت ...

          زلف ! اذا زلزلت الارض  ... اذا زلزله...

 

 


حافظ
    ایمـــــــــــــانی
 

 http://www.hafez7.blogfa.com/8609.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار حافظ ایمانی-1, | بازديد : 302