تبلیغات اینترنتیclose
طوطی ِگویا ! گویا طوطیِ ! یا طوطی گو! ( حافظ ایمانی )
پیچک ( حافظ ایمانی )
شعر و ادب پارسی

حافظ ایمانینوشته شده در تاريخ چهارشنبه 10 مهر 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


 کو ...؟

 

       طوطی ِگویا ! گویا طوطیِ ! یا طوطی گو! اسرارم کو ؟

       شیرین شکنت مگر نبودم ؟ هان ای شکّر منقارم کو ؟


       پیاله گیر ِتوام نگارا ! گلاب اطراف ِعطر ما را -

       گره شمردم... گره شما را ! گره گشایی در کارم کو ؟


       به حلق و حلقه ، به دار گیسو... به دور شب در مدار گیسو...

       به سوی بی سمت و سار گیسو... دست انگیزم ، دستارم کو ؟


       در بازار آذر می کوبم ، تو به رقص آیی زر می کوبم

       پر می سایم سر می کوبم ، ای دیو و پری دیوارم کو؟


       تمّارم کن ! عمّارم کن ! هی در این شهر آزارم کن !

       حیدر گشتی کرّارم کن ! کرّارم کو ؟ کرّارم کو ؟


       به سبکِ خنده به کسبِ قه قه ! به ناگهان من به مرگ ناگه !

       ترنج ما بِهِ ... ترنج ما بَه ! که وه به وهم آ! وحی آرم کو ؟


       وان یکاد الذین مستم ... گشاده روئی گشاده دستم ...

       قصیده نوشم ... غزل پرستم ... من سیمرغم ، عطارم کو ؟


       چگورغلغل چغانه ام کن ! فسون گریز از فسانه ام کن !

       شبان چنگِ شبانه ام کن ! موسیقی ِطورم ، تارم کو ؟


       رمیده صیدم ... پریده پلکم ... بریده نافم ... دریده کلکم...

       وفاق ِانفس ... نفاق ِسلکم ... حزب اللّافان انصارم کو ؟


       به خرق عادت دریده خرقه ... فقیر بی اعتنا به فرقه ...

       هزار قیسم هزار بلقیسم پس یارم کو ؟ یارم کو ؟


       سپرده ام سر به سر سپردن ، قمار آغشته بار ِبردن

       سپاه لعنت ! به لحن مردن سر بازیدم ، سردارم کو ؟


       به الستُ به ربِّ بلی گفتم : به دو گنبد سرخ طلا گفتم :

       به تکثّر کرب و بلا گفتم : ای مجبوران مختارم کو ؟


       من باربدی بربط شکنم ، شوخی نکند شاخی که منم

       نَفَسی شمس ار تابد دهنم ، دشنام ِ جهان دشوارم کو ؟


       خلّّصنا یا عشق از جانم ... اللهم ارزقنا آنم ـ

       را جستی اما انسانم کو ؟ دادارم کو ؟ دارم کو ؟

 

  یا حق

 

 

حافظ
    ایمـــــــــــــانی

http://www.hafez7.blogfa.com/8611.aspx

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار حافظ ایمانی-1, | بازديد : 222