پیچک ( حافظ ایمانی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- از ھﯿﺒﺘﺖ ﺧﻮف ﻣﺤﻀﻢ، از رﺣﻤﺘﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ( حافظ ایمانی )
- مزامیر ضمیرت را پری‌خوانان نمی خوانند ( حافظ ایمانی )
- در باغچه جان رویید در باغ نشیمن کن ( حافظ ایمانی )
- تطاول می کند زلفت ، عجب خطی... عجب مویی( حافظ ایمانی )
- بسم الّه ای تو نقطه‌ی آغازِ نام عشق( حافظ ایمانی )
- پر از هوی شبانی كه پر از معنای مولاناست( حافظ ایمانی )
- الحمدُ لِلّهِ ا لّذ ی پر نور شد ارض و سما( حافظ ایمانی )
- من شبی پر از برفم ... آفتابِ نورت کو ؟( حافظ ایمانی )
- علی امیرِ مظفّر که گشت دورِ پیمبر( حافظ ایمانی )
- خبر نبود و نباشد خبر مپرس ز مستان( حافظ ایمانی )
- با لهجه ی داوود بر تخت سلیمان خند ( حافظ ایمانی )
- معشوقه ای جنون ! حالی به حالی ام( حافظ ایمانی )
- چه روی باد بنشينم كه گيسويی برافشانی( حافظ ایمانی )
- هلا هلا خمار من ! شراب تلخ و تیز شو ( حافظ ایمانی )
- دف دف ددف دددف ... دف دف ددف دددف ( حافظ ایمانی )
- آی آهای اونکه دلت تنگ و گرفته اس مث من ( حافظ ایمانی )
- مثلثی كه پدر يا روح ، مثلثی كه پسر دارد؛( حافظ ایمانی )
- باد به لرزآمد و مجنون تنم بید شد( حافظ ایمانی )
- ای تاكستان‌هايت سرمستان از هوشياری دورم كن ( حافظ ایمانی )
- تا دستگیر جان دل افشان ما تویی( حافظ ایمانی )
- در صورت هر گل چشمی است، کان چشم( حافظ ایمانی )
- گفتند : شمعی فروزان گفتیم : پروانه به به( حافظ ایمانی )
- به شاخه های درختان شکوفه بار مبارک( حافظ ایمانی )
- تو غربت غربا را خودت غریب ترینی( حافظ ایمانی )
- بزن ای زخمی بربط نواز ای چنگی مجنون( حافظ ایمانی )
- من در سماع ناله ی الله ِ دوزخم( حافظ ایمانی )
- حالت تند تو در آینه آهی قرمز( حافظ ایمانی )
- نسیم منتشر از عطر و بوی زلف بهار است( حافظ ایمانی )
- خواهی خبر دهمت ... دنیای بی خبری ست ( حافظ ایمانی )
- من از می زادگانم ، جدّ من انگور عرفانی ست ( حافظ ایمانی )
- از منتهای حد‌ّ تصوّر ( حافظ ایمانی )
- مستورمی داری مرا ازخلق بدمستت( حافظ ایمانی )
- انار نخل خنده را شکوفه کن به لب بده( حافظ ایمانی )
- بی باده مستت کنم من تا این که مدهوش من شو!( حافظ ایمانی )
- نی از تو منقلب شد و در من نیاز شد( حافظ ایمانی )
- قلب مرا که منقلب ِ خون جگر منم( حافظ ایمانی )
- چه شور ِشوری، چه جان ِجانی، چه چشم ِچشمی، ( حافظ ایمانی )
- نام تو از كوه ، از شكوه ، از فتح هفت آسمون می‌ياد( حافظ ایمانی )
- سفر به سرمه به صحرا، ختن ختن هيجانم( حافظ ایمانی )
- هان کیست این مردِ عبا بر دوش می آید( حافظ ایمانی )
- جنون ِ مشعله خيزم ، شرار ِ آتشم از تو( حافظ ایمانی )
- بازی با زیبایی ، تنها با تنهايی اللّهو( حافظ ایمانی )
- تا مزاميرِ صدا خوش خط و الحانی توست( حافظ ایمانی )
- شعر حرف سکوت( حافظ ایمانی )
- در سکرات بلا یونس ِ سی ماهی ام( حافظ ایمانی )
- زنهار اگر لب به تغزّل نگشائی( حافظ ایمانی )
- در صلح وجنگي راستين، مانده‌است كارستان من)
- به رقص گوشه گوش كن سميع كو؟ سماع كو؟( حافظ ایمانی )
- به رقص گوشه گوش كن سميع كو؟ سماع كو؟( حافظ ایمانی )
- ايا لعل بداخشانی كه طاووس عروسانی( حافظ ایمانی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد